Kịch bản Snooze được lấy cảm hứng từ vấn đề về thời gian biểu sinh hoạt của một phần không nhỏ các bạn trẻ, nhất là các bạn trẻ trong độ tuổi sinh viên và mới ra trường. Việc phân bổ thời gian sinh hoạt không hợp lý, cụ thể ở đây là việc “Ngủ ngày – cày đêm” sẽ gây ảnh hưởng lớn đối với sức khỏe và cả các hoạt động ban ngày.

Likes: 0

Viewed:

source

By mike

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *