Đại dịch Covid-19 đã gây ra những thiệt hại khủng khiếp về nhân mạng, sức khỏe con người và kinh tế. Đối với người lao động và các cơ quan, doanh nghiệp, dịch bệnh Covid-19 – kéo theo đó là các biện pháp phong tỏa đất nước, hạn chế đi lại – đã tạo ra điều mà nhiều doanh nghiệp Pháp gọi là « biến điều không thể trong suốt nhiều năm thành điều có thể » : Phương thức làm việc từ xa đã được triển khai rộng trên khắp đất nước này.

Tìm hiểu thêm về Làm việc từ xa – Teleworking
►Website:
►Email: Teleworking-solution@luvina.net
►Hotline: 0366.496.399
►Fanpage chính thức: …

Likes: 0

Viewed:

source

By mike