Deel 1/3 van de Amsterdam Pride Walk, zaterdagmiddag 7 augustus 2021. – Part 1 of 3 of the Amsterdam Pride Walk, Saturday afternoon, August 7, 2021.

source

By mike